Mgr. Diana Bultmanová

Vysokoškolské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislava

Špecializovaná skúška z klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii

Krátkodobé kurzy zamerané psychoterapeuticky alebo psychodiagnosticky (Rorschachova metóda, Blochov viacdimenzionálny kreslený test, Autogénny tréning, Jacobsonova postupná svalová relaxácia,…)

Výcvik v metóde Biofeedbacku a Neurofeedbacku 2010-2011 (ABC Inštitút Liptovský Mikuláš

Kurz Liečby pomocou EEG spätnej väzby pomocou neurofeedbacku u úzkostných porúch, depresie, alkoholových a drogových závislostí, zvyšovanie psychickej výkonnosti (ABC Inštitút, Liptovský Mikuláš)

Psychoterapeutické a psychodiagnostické skúsenosti vďaka práci v Psychiatrickej liečebni Veľké Zálužie

Pôsobenie ako klinický psychológ a psychoterapeut na Psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave

Súdno – znalecká činnosť v odbore klinická psychológia dospelých ukončená (2008 – 2013)

od 2008 doteraz súkromná psychologická prax

Registrovaný člen Slovenskej komory psychológov, licencia odborného garanta pre spoločnosť BLUMENTAL s.r.o. v odbore klinická psychológia a certifikovaných pracovných činnostiach dopravná psychológia a psychoterapia.

Člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenska.