Cenník

Ambulancia má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dôvera

Union

Platobné podmienky:

Administratívny ročný poplatok: 30 €

PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia alebo poradenstvo: 40 € za 50 min. sedenie

Párová a rodinná psychoterapia: 50 € za 50 min. sedenie

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIA

Psychodiagnostické vyšetrenie pre účely sociálnej poisťovne (invalidný dôchodok) alebo diferenciálno diagnostické účely (zvyčajne trvá 2-3 hodiny/: 100 €

Psychologické vyšetrenie na psychickú spôsobilosť pre prácu v osobnom kontakte s deťmi: 100 €

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel- profesionálov (okrem vodičov s právom prednostnej jazdy a vodičov prepravujúcich nebezpečné veci) a žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia: 80 €

Doplnkové vyšetrenie k vyšetreniu vodiča: 20 €

Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl: 100 €

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel po odobratom vodičskom oprávnení: 100 €

Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS: 80 €

Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva: 100 €

Odborné poradenstvo pre vodičov pre vodičov s odobratým vodičským preukazom za alkohol alebo iné psychoaktívne látky: 250 €

Storno poplatok pri zrušenom termíne menej ako 24 hodín vopred: 40 eur

Vystavenie duplikátu dokladu (napr. doklad o psychickej spôsobilosti vodiča): 5-10 eur (podľa typu dokladu)

Klientov objednávame prostredníctvom všetkých kontaktov uvedených na tejto stránke, podľa potreby aj mimo ordinačných hodín.