Pracovisko má zmluvy iba so zdravotnou poisťovňou Union.

Vrámci klinickej a dopravnej psychológie realizujeme:

Psychodiagnostické vyšetrenie pre účely sociálnej poisťovne alebo diferenciálno diagnostické účely (zvyčajne trvá 2-3 hodiny/: 80 eur

Psychotesty pre vodičov:

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel- profesionálov (okrem vodičov s právom prednostnej jazdy a vodičov prepravujúcich nebezpečné veci) a žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia: 60 €

Doplnkové vyšetrenie k vyšetreniu vodiča: 20 €

Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl: 80 €

Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel po odobratom vodičskom oprávnení za alkohol alebo iné psychoaktívne látky: 100 €

Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS: 50 €

Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva: 80 €

Odborné poradenstvo pre vodičov pre vodičov s odobratým vodičským preukazom za alkohol alebo iné psychoaktívne látky: 250 €

Storno poplatok pri zrušenom termíne menej ako 24 hodín vopred: 10 eur

Vystavenie duplikátu dokladu (napr. doklad o psychickej spôsobilosti vodiča): 5-10 eur (podľa typu dokladu)

Klientov objednávame prostredníctvom všetkých kontaktov uvedených na tejto stránke, podľa potreby aj mimo ordinačných hodín.

Adresa: Poliklinika Zlaté Moravce, Bernolákova 24, 1.poschodie, (ambulancia MUDr. Pavlíkovej Marty)

Kontakt: bultmanova@gmail.com

0907 817 585