Psychologické vyšetrenie vodičov

Psychologické vyšetrenia žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a vodičov, ktorí sú podľa Zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu.

§ 88
Psychická spôsobilosť  (Zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke)
(1) Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností.
(2) Psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.
(3) Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením.
(4) Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia (ďalej len „posudzujúci psychológ“).
(5) Psychologickému vyšetreniu je povinný podrobiť sa

a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, C + E, D, D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E a
b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

(6) Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa
a) vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C + E, D a D + E a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E,
b) vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Oprávnenie na psychologické vyšetrovanie vodičov si môžete prekontrolovať na stránke Slovenskej komory psychológov, v zozname psychológov, ktorí sú oprávnení vyšetrovať vodičov alebo na stránke Ministerstva vnútra SR.

Psychologické vyšetrenie je v súlade s vyhláškou MV SR č. 413/2010.

Pri psychologickom vyšetrení používame modernú prístrojovú techniku Wienna Test System od firmy Schuhfried.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie psychickej spôsobilosti?

Mali by ste prísť oddýchnutý, pred vyšetrením neponocovať, snažiť sa byť v čo najlepšej psychickej aj fyzickej kondícii, napríklad odložiť psychotesty na neskôr pokiaľ ste práceneschopný, cítite sa slabo, zle, alebo sa u vás začína nejaké ochorenie.

Minimálne 12 hodín pred vyšetrením nedoporučujeme piť alkohol alebo požívať psychoaktívne látky.

Pokiaľ pracujete na smeny, nemali by ste byť po nočnej smene.

Pred samotným vyšetrením nedoporučujeme vyhľadávať či podliehať emočne náročným situáciám (napríklad konflikt s partnerom).

Vhodné je vziať si so sebou korekčné pomôcky zraku (okuliare) a sluchu (naslúchadlá) pokiaľ ich používate.

Čo pri vyšetrení potrebujete?

– občiansky a vodičský preukaz

-pokiaľ máte rozhodnutie o potrebe podrobiť sa vyšetreniu na zistenie psychickej spôsobilosti z príslušného dopravného inšpektorátu alebo súdu, je potrebné ho tiež priniesť

– poplatok sa vyšetrenie je možné uhradiť priamou platbou na mieste, alebo vopred po dohode prevodom účet. Pokiaľ potrebujete na uvedené služby vystaviť faktúru, prosím takisto nás kontaktujte vopred telefonicky alebo mailom kvôli fakturačným údajom.

Trvanie vyšetrenia je individuálne, závisí od psychomotorického tempa posudzovanej osoby, väčšinou samotné testovanie pomocou prístrojovej techniky trvá cca 40 – 45 min. Okrem toho je potrebné vyplnenie osobnostných dotazníkov, anamnestického dotazníka a čestného prehlásenia.

V prípade záujmu kontaktujte telefonicky na 09070817585

alebo e-mail: psychologhc@psychologhc.sk