Vážení klienti, v súvislosti so šírením koronavírusu poskytujeme všetky služby klinickej a dopravnej psychológie aj psychoterapie buď osobne podľa doporučených bezpečnostných opatrení alebo v online priestore – podľa možností klienta. Prosíme vás preto, aby sa na konkrétnu službu vždy informovali telefonicky alebo mailom vopred, kedy si môžeme dohodnúť presný termín.

Je potrebné pred vyšetrením alebo pred terapeutickým kontaktom u nás podpísať čestné prehlásenie klienta o tom, že nezatajil žiadne podstatné informácie o svojom zdravotnom stave predovšetkým možný kontakt s infekciou koronavírusom .

Ambulancia ponúka služby v oblasti psychologického poradenstva, psychoterapie a psychologickej diagnostiky. Okrem štandardných klinicko -psychologických služieb ponúkame takisto dopravno-psychologicke vyšetrenia, odborné poradenstvo pre vodičov a biofeedback terapiu.

Objednajte sa cez Kontakty

Všetky služby poskytujeme aj v pracoviskách v Zlatých Moravciach a v Banskej Bystrici.