Služby

 • Individuálne psychologické poradenstvo a individuálna psychoterapia
 • Partnerska terapia
 • Rodinná psychoterapia
 • Nácvik relaxačných techník (Schulzov autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia…)
 • Nácvik komunikačných zručností
 • Krízová intervencia na reakciu na akútny stres
 • Konzultácia

Psychoterapia či poradenstvo trvá obyčajne 8-10 sedení, ktoré môžu voľne pokračovať v udržiavacom tempe (spočiatku 1x za 2 týždne, potom napr. 1x mesačne). Terapeutické vedenie nesie znaky postupov vychádzajúcich z kognitívno-behaviorálnej terapie.

Kognitívno-behaviorálna terapia je krátkodobá, štruktúrovaná psychoterapia, zameraná na riešenie konkrétnych problémov a potiaží, ktoré klienta privádzajú k terapeutovi. Slúži na dosahovanie špecifických, vopred určených cieľov pomocou viacerých psychologických metód, ktorým sa klient v spolupráci s terapeutom v priebehu terapie aktívne učí tak, aby bol po skončení terapie schopný tieto metódy používať samostatne.

V terapii sa vždy snažíme prispôsobiť postupy individuálnym potrebám konkrétneho klienta.

Hlavné oblasti terapeutického pôsobenia sú pri nasledovných problémoch:

 • znížené sebavedomie
 • problémy so sebarealizáciou
 • hnev
 • smútenie
 • chronická únava
 • poruchy spánku
 • úzkostné poruchy (fóbie, úzkosti, posttraumatické poruchy, hypochondrické poruchy, somatoformné poruchy)
 • depresia
 • sexuálne dysfunkcie
 • závislosti
 • poruchy príjmu potravy
 • chronické telesné ochorenia

Prvé sedenie

Na prvom sedení si preberieme Vaše aktuálne ťažkosti, budem sa Vás pýtať na pozadie Vašich problémov. Vysvetlím Vám možnosti a postupy, ktoré Vám môžem doporučiť z mojich skúseností, ozrejmím Vám praktické aspekty stretnutí. V prípade dohody si môžeme už na tomto sedení stanoviť ciele terapie.

Psychologické vyšetrenia:

 • vodičov motorových vozidiel
 • žiadateľov o vodičský preukaz
 • inštruktorov autoškôl
 • držiteľov zbrane a streliva
 • pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby
 • na vlastnú žiadosť napr. pri výbere školy, pracovného zaradenia
 • uchádzačov o zamestnanie /zamestnancov pre firmy, podniky, na žiadosť budúceho zamestnávateľa/

Eeg-Biofeedback a fyziologicky Biofeedback